به مدت چند ساعت، سایت از دسترس خارج خواهد بود

ضمن پوزش از اعضای محترم سایت، به علت ارتقا و به روز رسانی سرور سایت به مدت چند ساعت از دسترس خارج خواهد شد. مجدد از صبوری و همراهی شما عزیزان تشکر می کنیم


در صورت لزوم موارد آتی نیز از طریق سایت اطلاع رسانی خواهد شد

مدیر سایت
... به روز رسانی
سامانه جامع سرویس مدارس با طراحی هوشمند برای
هر زمان ، هر مکان ، مدرن و ایمن مدیریت کنید
سامانه جامع سرویس مدارس به سفارش شرکت های سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان در ناحیه ۶ مشهد

آینده روشن در تغییری است که باور کنیم و با کمک یکدیگر بسازم

سیستمی برای برنامه ریزی ومدیریت سریع و راحت سرویس مدارس با مشارکت همه رانندگان، مدارس، اولیا ،نواحی و مدیران

سیستم خلاق و خبره

این سیستم با همفکری و تعامل با انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش ،شرکت های ایاب و ذهاب دانش آموزان و اساتید دانشگاهی پیاده سازی شده و در مرحله آزمایشی به سر می‌برد

برآورد ، پیش بینی و گزارشات پیشرفته

قابلیت ارایه انواع گزارشات ، تحلیل ها و برآوردهای مالی و منابع انسانی در این سیستم به گونه ای تعبیه شده است که ابزار تصمیم سازی موثری را در اختیار مدیران قرار می‌دهد

تمرکز بر مدیریت و مدیریت مترکز

این سیستم کارهای عمومی را به صورت نوزیع یافته و با همکاری اعضای سایت انجام می‌دهد و با حذف کارهای غیر ضرور از دوش مدیران ، تمرکز آنان را به سمت ارائه راه حل های بهینه و تصمیم گیری های موثر سوق می‌دهد